Diensten

(ASSISTENT) AUDITOR

Als je dingen doet, leg je dit veelal vast: en dat geeft je inzicht in de resultaten. Maar wie zegt eigenlijk dat deze goed zijn? Juist: een auditor. Het is namelijk ontzettend belangrijk om achteraf, onafhankelijk te laten controleren of het proces goed verlopen is én tot de juiste uitkomsten heeft geleid. Een auditor is dan ook simpelweg iemand die zich beroepsmatig bezighoudt met het controleren van jouw organisatie. De nadruk ligt hierbij op de procesbeheersing: tijdens een audit moet worden vastgesteld of de processen bijdragen aan een goede financiële verantwoording.

Door mijn kennis en ervaring bij verschillende grote accountantsorganisaties weet ik precies hoe ik snel (en onopvallend) mee kan draaien binnen jouw auditteam. Zo lever ik mijn bijdrage aan een goede uitvoering van de controle, en ondersteun ik in de aansturing en uitvoering van de audit. Als auditor neem ik dus verschillende taken voor mijn rekening. Wat je bijvoorbeeld van mij kunt verwachten is het:

  • opstellen en ontwikkelen van controleprogramma’s;
  • uitvoeren van werk analyses door het beoordelen en vastleggen van documenten, dossiers en procedures;
  • signaleren van mogelijke bedrijfsrisico’s;
  • vaststellen van de mate van zekerheid dat informatie betrouwbaar en correct is;
  • beoordelen van het naleven van interne en/of externe richtlijnen;
  • beoordelen van verbeteracties naar aanleiding van eerder uitgevoerde audits;
  • opstellen van auditrapportages met bevindingen, beoordelingen en voorstellen ter verbetering;
  • rapporteren en adviseren aan het lijnmanagement en eventueel de Raad van Bestuur over de bevindingen en mogelijke verbeteringen